+90 224 451 0034 Odunluk Mah. Akpınar Cd. Efe Towers A Blok No:15 K:6 D:25 Nilüfer/Bursa/Türkiye

Montaj

Magniterm “Standart”, “Fasad”, “Antikondensat”, “Biyosit”, “Antikor”, “Antipiren” montajı:

Uygulama için, fırça veya havasız püskürtme makinesi kullanabilirsiniz. Yüzey temiz, kuru, dayanıklı olmalıdır. Dayanıksız ve çok emici yüzeyler astarlanmalıdır. Kullanmadan önce, iyice karıştırılmalıdır. Gerekirse istenen kıvama gelinceye kadar suyla seyreltilebilir (hacmin %10’undan fazla değil).

Matkapla karıştırırken, dönme hızı 150 devir/dakikayı geçmemelidir. + 5 °C’den düşük olmayan ortam sıcaklığında, 0,5 mm kalınlıktaki katmanlarla, katman arası kurutma tekniklerine uyarak uygulanması önerilir. 

Kuruma süresi: 0,5 mm kalınlıktaki katmanlar arası %85’ten fazla olmayan nemde + 18 °C ile + 20 °C arası sıcaklıkta 24 saat.
Tüketim: 1 m² başına 1 litre tek kat kaplama ile.
Çekme: Malzeme kuruduktan sonra% 10’dan fazla değildir.
Güvenlik önlemleri: Vücudun açık kısımlarıyla teması halinde suyla yıkayın.
Garantili raf ömrü: Germetik kapta, 60 dereceyi aşmayan sıcaklıkta 12 aydır.
Ortam sıcaklığında uygulanır: + 5 °С ila +45 °С.
Sıcaklığa sahip yüzeylere uygulanır: + 5 °С.
Kuruduktan sonra, kaplama katmanı: -60 ° C ila + 200 ° C sıcaklık aralığında çalışır.
Kaplama rengi: Beyaz
Çözücü: Su.
Nakliye koşulları: -10 ° C ila +40 ° C


Magniterm ‘Nord’ montajı

1. MAGNITERM NORD, onarılması gereken bina cephelerinde uygulanmasına başlamadan önce, bina durumu hakkında uzman değerlendirmesi yapmak ve malzemenin uygulanacak tüm dış elemanların detaylı tamir edilmesi gerekir.

Malzemeye istenen kıvamı vermek için, aşağıdaki çözücülerin kullanılması önerilir: ksilen (orto). Diğer çözücülerin kullanılması önerilmez.

Malzeme uçucu, yanıcı çözücüler içerdiğinden, malzeme ile çalışırken tüm yangın güvenliği gerekliliklerine uymak gerekir.

Malzemeyi uygularken, havasız püskürtme makinesini ve boya fırçalarını kullanabilirsiniz. Uygulanan katmanın kalınlığı 1 mm’yi geçmemelidir. Bir katmanın kuruma süresi en az 8 saat olmalıdır. Nem artışında, astar ve ortam havasındaki sıcaklığın azalmasında kuruma süresinin artabileceği unutulmamalıdır.

Malzemenin uygulanması için hazırlanan yüzeyler kuru, pürüzsüz ve temiz olmalıdır. Boyanacak yüzeylerin nemi: sıvalı ve tuğla için -%5, beton için -%4’ü aşmamalıdır.

MAGNITERM Nord malzemesini uygularken, ortam havasındaki nemin % 80’den yüksek olmaması gerekir.

MAGNITERM Nord malzemesini uygularken yapılmaması gerekenler:

• Yağmur sırasında ve yağmur sonrası nemli bir cepheye uygulamak.
• Karda ve kardan sonra nemli cepheye uygulamak.
• Don veya buzlanma oluşmuş yüzeylere uygulamak.

MAGNITERM Nord malzemesinin daha önce silikon boya ve astarlarla kaplanmış yüzeylere uygulanması önerilmez.

MAGNITERM Nord uygulamadan önce, kaplanacak yüzeyler hazırlanır. Cephe yüzeylerini hazırlarken, pul pul dökülmüş boya tabakaları mekanik olarak çıkarılır. Sıyırıcılar; spatulalar, diskler ve diğer aletler.

2. Boya katmanlarının kısmi olarak çıkarılması durumunda, cephenin yüzeyleri kurum, kir ve tozdan temizlenir. Restorasyon sırasındaki temizlik, “AFG”çözücü (646 nolu tiner) tipindeki maddeler ile yapılır. Sonrasında 649, 147 vb. çözücüler ile yağdan arındırılır. 

3. Ürünün uygulanması aralıksız ve eşit, kesintisiz tek biçimli tabaka halinde gerçekleştirilir. Her katın uygulanması, önceki katın tam kurumasından sonra yapılır.

4. Uygulama püskürtmeyle yapılırken, aşağıdaki kurallara uymanız gerekir:

4.1. Ürün karşılıklı olarak iki dik yönde uygulanır; birinci katman – boya tabancasını dikey bir düzlemde, ikinci katmana – yatay olarak hareket ettirerek.
4.2. Hareketin hızı aynı ve 14 – 18 m / dk olmalıdır.
4.3. Eşit kaplama elde etmek için, uygulanan malzeme şeridinin daha önce uygulananın 0.3 genişliğinde örtüşmesi gerekir.
4.4. Püskürtme tabancalarını çalışma için hazırlarken, malzemenin püskürtülmesi için, ağızlık deliklerinin temizliğine ve hizalanmasına, hava başlığına, ekipmanın sızıntısız olmasına dikkat edilmelidir.

-20 ° C ile + 45 °C arası ortam sıcaklığında uygulanır.
-20 ° C ile + 45 °C arası sıcaklıktaki yüzeylere uygulanır.
Kuruduktan sonra, kaplama katmanı -60 °C ila + 150 °C sıcaklık aralığında çalışır.
Kaplama rengi: Beyaz 
Çözücü: Ksilen (orto).
Taşıma koşulları: -40 °C ila +40 °C


Magniterm “Nord” ve “+600” ürünlerini uygularken güvenlik ve iş güvenliği, çevre ve yangın güvenliği gereksinimleri.

1. MAGNITERM Nord ve 600 + ürünlerini uygularken, işçilere aşağıdakiler temin edilmelidir:

• Özel iş ayakkabısı ve özel iş kıyafetleri (GOST 12.4.103-83).
• Lastik eldivenler (GOST 20010-93).
• Pamuklu eldivenler (TU 17 RSFSR 06-7745-84).
• Gözleri korumak için açık veya kapalı tıp gözlükler.
• RU-60M, RU-60M-A, RU-6 ONU, RPG-67A, ShB-1, U2K, “Lepestok” (GOST 12.4.028-76 *, GOST 17269-71 *), F-62SH solunum maskeleri.

2. Ürünün ciltle teması halinde, kimyasal el temizleyicileri ile temizlenmeli ve bol su ile iyice durulanmalıdır.

3. MAGNITERM Nord ürünü ve çözücüleri, kapalı, havalandırılan, yangından uzak alanlarda muhafaza edilmelidir.

4. Ürünü uygulama çalışmaları, aşağıdakilere göre güvenlik ve iş güvenliği, çevre ve yangın güvenliği gerekliliklerine tam uygun şekilde yapılmalıdır:

• SNiP 12-03-2001. İnşaatta iş güvenliği – Bölüm 1. Genel şartlar.
• SNiP 12-042002. İnşaatta iş güvenliği – Bölüm 2. İnşaat üretimi.
• SSBT. İş güvenliği eğitimi organizasyonu – Genel hükümler.
• SSBT. Yangın güvenliği ve Genel şartlar.
• SSBT. Boyama işleri ve Genel güvenlik şartları.
• POT RM-016-2001 Elektrik tesisatlarının işletilmesinde iş güvenliğine yönelik sektörler arası kurallar (güvenlik kuralları).
• SP 12-135-2002 İnşaatta iş güvenliği ve İş güvenliğinde sektörsel standart talimatlar.

НАШ СПЕЦИАЛИСТ СВЯЖЕТСЯ С ВАМИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных (закон №152-ФЗ) и принимаете условия пользовательского соглашения.